Naturalne źródła światła

Naturalne źródła światła zalicza się do jednych z ważniejszych oraz dość ciekawych. Zalicza się do nich gwiazdy – w tym Słońce, księżyc i inne ciała niebieskie. Również – co intrygujące – istnieją zwierzęta, które emitują niewielką ilość światła. Ze względów użytkowych bardziej przydatne są te pierwsze. Słońce jako gwiazda oświetla nasze życia prawie przez cały czas. Mówimy wówczas, iż mamy dzień. Po zmianie umiejscowienia Słońce wobec pewnego punktu na Ziemi mówi się, iż nastąpiła noc – wówczas ze względu na panującą ciemność wykorzystuje się sztuczne źródła światła. Słońce istnieje już od wielu tysięcy lat i nic nie wskazuje na to, aby miało ono „wygasnąć”. Nie da się ukryć, iż poza swoją przydatnością, jako źródło światła jest ono również źródłem życia na Ziemi. Z kolei inne ciała niebieskie – księżyc oraz gwiazdy są przez nas widziane na niebie podczas nocy. Nie dają one już tak intensywnego światła, jak słońce, ale niewątpliwie są pewnym źródłem światła. W zależności od fazy, w jakiej znajduje się księżyc, może on świecić mniej lub bardziej intensywnie. Istnieją również różne zjawiska pogodowe, które można zaliczyć do naturalnych źródeł światła. Są to wyładowania elektryczne podczas burzy, znane również jako pioruny oraz zorze polarne. Te dwa typy naturalnych źródeł światła nie są jednak wykorzystywane przez ludzi, a pioruny są przez nas wręcz niepożądane i unikamy ich.