Instalacja

Jeżeli zdecydowaliśmy się na lampy zasilane prądem wówczas instalację zewnętrzną należy podłączyć do instalacji domowej. Najlepiej podpiąć je do oddzielnego obwodu z dwoma rodzajami włączników różnicowoprądowym oraz nadmiarowoprądowym. Najlepiej to zadanie zlecić doświadczonemu elektrykowi, jeśli jednak mamy do czynienia z mniej skomplikowaną instalacją możemy się pokusić sami o jej wykonanie oczywiście przy zachowaniu największych warunków bezpieczeństwa. Gdy w ogrodzie ma być kilka obwodów oświetleniowych należy wyodrębnić te obwody, podłączyć je do odpowiednik aparatów sterujących. Dobrym rozwiązaniem jest również zamontowanie działających automatycznie aparatów włączających i wyłączających lampy. Warto tak poprowadzić obwody by wydzielić kilka grup lamp i włączać je oddzielne. Dzięki temu inne lampy będą świeciły na co dzień eksponując drogę do domu, inne kiedy przyjadą goście i zapragniemy zaprezentować ogród w nocnej scenerii. Do lamp niskonapięciowych podłączamy transformatory i dodatkowe bezpieczniki montowane za transformatorem. Okablowanie warto wyprowadzić na zewnątrz w rurkach poprowadzonych przy domu, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zaplanowanie instalacji świetlnej w ogrodzie na etapie wykańczania domu. Wszystkie kable i elementy muszą być wodoszczelne, a do tego osłonięte w odpowiednich miejscach.